A- A A+
Ақкөл ауданының әкімшілігі Ақкөл ауданының әкімшілігі
Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

Құрметтi Қазақстандықтар!

Сiздердi? назарлары?ыз?а елiмiз ?шiн аса ма?ызды, та?дырлы м?селенi ?сынба?пын.

Б?л — Конституция мен за?дар?а ?згерiстер енгiзу.

Бiздi? алдымызда билiк тарма?тарыны? ?кiлеттiктерiн ?айта б?лу мiндетi т?р.

?азiр заманны? дидары ?згердi.

Бiз де ?згеруге тиiспiз.

Сол себептi, мемлекеттi? бас?ару ж?йесiн де жа??ыртатын кез келдi.

Мен елдi? м?ддесi мен заманны? талабын, ?рпа?ты? болаша?ын ойлай отырып осындай байлам жасадым.

Арнайы ??рыл?ан ж?мыс тобы ат?арыл?ан iстердi баяндады.

Реформа екi негiзгi ба?ыт бойынша iске асады.

Бiрiншiден, Президенттi? ?леуметтiк-экономикалы? процестердi реттеудегi бiршама ?кiлеттiктерiн ?кiметке ж?не бас?а да ат?арушы органдар?а берген ж?н.

Сонда б?л сала?а ?кiмет, министрлiктер ж?не ?кiмдiктер толы?тай жауап беретiн болады.

?кiлеттiктердi беру тиiстi за?дарды ?згерту ар?ылы iске асады.

Б?л ?згерiстердi ?кiмет ?азiргi Парламенттi? сессияны? ая?ына дейiн Парламентке енгiзуi тиiс.

Екiншiден, одан да к?рделi мiндет — билiк тарма?тары арасында?ы ?арым-?атынасты конституциялы? де?гейде те?герiмдi ету.

Осы реформаны? аясында ?кiметтi жаса?тауда?ы Парламенттi? р?лiн к?шейтемiз.

Парламент сайлауында же?ген партия ?кiмет ??рамын аны?тау?а т?бегейлi ы?пал ететiн болады.

Б?л министрлер кабинетiнi? ?кiлеттi билiк алдында?ы жауапкершiлiгiн арттырады.

Тиiсiнше, билiктi? за? шы?арушы тарма?ыны? ат?арушы билiкке ба?ылауын к?шейтедi.

Айтыл?ан екi ба?ытты? ?ай-?айсысы да жауапкершiлiк пен к?сiбилiктi арттыру ар?ылы мемлекеттiк бас?ару тиiмдiлiгiн к?шейтедi.

Ж?мыс тобы барлы? с?ра?тарды жан-жа?ты зерттеп, ?о?амды? тал?ылау?а шы?ару ?шiн ?сыныстар жиынты?ын ?зiрлеуi ?ажет.

Мақаланың шыққан күні: 20.12.2017 10:33
Парақтағы соңғы өзгерістер: 20.12.2017 10:33
Қаралым саны: 926

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

 

@2019 Ақкөл ауданының әкімшілігі
Яндекс.Метрика

Пошталық мекенжайы:

Телефон:

Факс:

Электрондық пошта адресі:

Ақкөл қаласы, Нұрмағамбетов көшесі 94,
индекс: 020100

8 (716-38) 2-02-82;

8 (716-38) 2-06-31;

akkol_kanz@akmo.kz